Browse
Celebration of Peace

Orin's audio peace meditation transcript translated into Bulgarian.

The Worldwide Peace written meditation is also available in Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Japanese, Macedonian, Polish, Spanish, Turkish

ОРИН

МЕДИТАЦИЯ ЗА МИР

ОРИН: Поздрави от Орин и от всички същности от Светлина, присъстващи тук.

Вдишвайки си представи, че вдишваш светлина, призовавайки светлината към себе си. Със своя вътрешен мир си представи, че пред теб е Ангел на мира, Същество на мира, което е тук за да работи с теб.

Почуствай себе си, виж как израстваш по-спокоен, все едно тежестите и грижите са били свалени от плещите ти.  Твоя слънчев ангел е с теб, ангелът на твоята душа. Ти чуствуваш самия себе си в мир, приведен в хармония с ангелското царство – с прекрасната музика, с изключителната, пречистена, финна атмосфера, с такава  любов, хармония, радост, лекота и игривост. Вълните на тази енергия са навсякъде около теб и ти винаги можеш да се настроиш към състоянието на мир и покой. Ти силно притегляш светлината и ангелските същества.

Ангелът на мира седящ пред теб поглежда в очите ти и те пита дали си готов да понесеш и поддържаш ново ниво на мир и хармония в живота си, да играеш с ангелите и съществата на Светлината по-често. Ако си готов, тази същност задържа в ръката си един пламък на мира, мир който успокоява и утешава, който те повдига.

Можеш да вземеш този пламък на мира и да го внесеш в сърцето си, или да го накараш да се разрастне и да обгради тялото ти, една еманация от най-Висше ниво, този пламък на мира от Всичкото Което Е, от Цялостта. Това е пламъкът който свързва, пламъкът на Единението, там където е имало разделение. Почуствай  сякаш всичките части на твоето Аз, местата където си бил разделен в битка със себе си, се съединяват в едно еднородно цяло. Ти се освобождаваш от вътрешните си борби.

Можеш да поставиш пламъка на мира във всяка област на живота си където е имало усещане за дисхармония, представяйки си, че с тази по-висока вибрация на мира ти поставяш всичко в хармония. Така, че постави този пламък на мира навсякъде където искаш. Може да си кажеш „няма проблем, има само мир и хармония”.

От това състояние на мир погледни пред себе си  твоя слънчев ангел, ангелът на душата ти. Този ангел ти предлага вибрация на мир, усещане  за мир, преживяване  което е по-дълбоко, по-мъдро и завладяващо, по-осезаемо, по-реално на всяко ниво-  физическото, емоционалното, менталното. Започни да усещаш трептенията на мира и хармонията докато твоя слънчев ангел работи с теб за да те доведе –сега и за в бъдеще- до едно ново състояние на мир вътре в самия теб.
   
Нещо в сърцевината на твоята същност е било преустроено, пренастроено в съзвучие с една по-обширна вибрация, тази на Духа на мира, една същинска Цялостност, която поддържа мира и потенциала на мира за всяка отделна личност и за планетата. С помощта на този ангел на мира и на твоя слъчнчев ангел както и на всички същности на светлината ти си бил преустроен, пренастроен в съзвучие с и префокусиран към тази вибрация на мир, която винаги присъствува и до която винаги можеш да достигнеш, без да я търсиш усилено, така тя става по-незабавно достъпна до теб, а ти може да бъдеш проводник на този мир.
Всичко е наред, остави това да започне да се случва, нека подреждането започне. Ти може да го отбележиш като чуство за нарастваща хармония, за повече резонанс, за величествена експанзия, дълбок, дълбочинен мир и покой, почти като че  ли няма мисъл, няма необходимост да Правиш.

Остави Духът на Мира да потече през теб и се разпространи около теб в молекулите и атомите на твоя дом, на мебелите, във всички форми на живот около теб. Ти си като проводник който провежда енергия в която всичко съществува в своето перфектно взаимоотношения към всичко извън него, където ти си в хармония с Вселената и ритъма на Вселената, с по-висшите същности, където се изявяваш с  лекота, където твоят мир те поставя в потока на по-висшия живот, този на божественото Себе, на най-висшия цялостен живот.

Нека твоят мир се влее в телата ти, първо във физическото тяло – едно успокоение, умиротворение. Всичките атоми, всички клетки (в тялото ти) започватн да се пренастройват към Духа на мира. Освобождавайки всички неудачни настройки, всичките шаблони които са били извън хармонията и потока. Привеждаш се в хармония на клетъчно ниво, все едно улавяш с  антенките на клетките нова вибрация която е много стабилна, много хармонична, вибрация, която те могат да настройват така, че тя да внася светлина и енергия, жизненост и добро разположение.

Нека енергията на мира се влее в емоционалното ти тяло за да успокои водите и вибрациите, да освободи дъха и дишането, да изцери и пречисти надбъбречните жлези така че да можеш да погледнеш живота с чувство на сигурност, с усещането на доверие, на предаване на откритостта и радостта , посредством твоя  нарастващ мир.

Духът на мира и Ангелът на мира, и твоят Слънчев ангел, и много други същности на светлината работят с теб на много дълбоко ниво(откакто си изразил намерение да достигнеш ново ниво на мир), нека тази вибрация се влее в твоето ментално тяло  и да освободи всички мисловни понятия които са те оставяли привързан към борбата, сраженията и усилията. Просто почуствай как съществуването ти в тези привързаности се отделя от теб, като балони оставени да отлетят.

Всички места, където си бил привързан към цял куп вярвания и купища чувства биват освободени в тази енергия, така че ти можеш да повярваш, че е възможно да живееш през цялото време в състояние на хармония и мир с Вселената, себе си и останалите.

Ти започваш да се хармонизираш , да резонираш с онези мисли и вярвания, които ти помагат по-лесно  да издържиш и подкрепиш  този мир. Ти знаеш, че заслужаваш мир и хармония, и че можеш да оставаш в това състояние независимо от това какви са енергиите около теб. В действителност докато оставаш в това състояние на мир ти го предлагаш и на всички, които те заобикалят.

Сега на теб ти е дадена по-голяма осъзнатост и ти можеш да наблюдаваш и да знаеш мигновено когато нещо е нарушило твоя мир, дори нещо, което само би могло да наруши твоя мир.Сега ти се освобождаваш от всички реакции. Обръщаш гръб на всички изкушения да бъдеш извън потока и ти си подкрепян по всякакъв начин от всичките същности на светлината които радостно възклицават с теб и искат това наравно с теб, и от Божествената Воля, която също иска това за теб.

Сега отвори върха на главата си, само в твоето въображение, за да бъдеш проводник на мира. Нека от Духа на мира в  теб  потече като река  светлина, нека прекрасната светлина те обгърне, нека тече река от висококачествена, чиста, перфектна светлина. Аурата ти се изпълва с  прекрасна светлина - организирана, като снежинки, приличащи на диаманти частици от светлина, които носят осъзнаването на състояние на мир, хармония и добро разположение.

Почуствувай как аурата ти добива притегателна сила и става все по-голяма и по-голяма тъй като ти се съединяваш  с всички, които поддържат същото намерение. Изграждаш един резервоар от мир и съзнанието за мир и хармония вътре в теб самия което можеш да споделяш с останалите и увеличаваш способността си да обръщаш гръб на всичко, което би те извадило от това състояние на мир.

Сега ти си по-силен, пренастроен, получил си тази прекрасна субстанция от светлина, която носи мир, която е била подготвена, в нея са запечатани частиците от мир от Духа на мира , за да доведе до теб всичко което има притегателна сила за мира, изобилието, доброто разположение, радостта, хармонията, чистотата, свободата, проникновението.

Така с тази светлина, течаща проливно през теб и всеки друг в света, на всяко място което поддържа намерението за мир може да кажем, че се създава едно еднородно поле, енергетизирано от много същности на светлината. Колкото повече мир излъчвате, толкова повече ще привнасяте. Започнете да излъчвате този мир към всеки във вашия живот, към всичките ви приятели, обичните ви същества, сътрудниците, клиентите и студентите ви. Усетете какво е чуството да бъдеш център на излъчващ се мир, поддържайки резонанс с Духа на мира.

Нека кръгът се разширява. Какво ли е да се чуствуваш толкова могъщ, такъв проводник на мир, че да можеш да поддържаш мира за твоя град и че ти в действителност можеш да си значим. Твоят мир е толкова дълбочинен, така стабилен, че ти би могъл да имаш значение за своя град. Съедини се с всички същности на светлината и с всички хора в твоя град които също поддържат това намерение.

Усети мирът, който създаваш за животните и за цветята в твоя град и взаимодействието
между хората, мисловните форми и емоциите. Погледни с вътрешните си очи  всичките  нива, на които можеш да работиш по този начин.
 
Отбележи, че започваш да експандираш към по-широко съзнание, това на хората поддържащи мира на страната ти, действащи като проводник на Духа на мира към всеки който иска тази вибрация. Стани част от тази групова дейност и отбележи, колко тя усилва твоята способност да поддържаш  мира в собствения си живот.

Нека това разшири възможностите ти и бъдеш от съществата поддържащи мира, постоянно, неотклонно,стабилно и без всяко колебание за цялото човечество и цялата планета. Сега се разтвори за да почустваш тези същности. Всички вие, които сте в тази светлина, съединете се с тях, нека присъединим към тяхната мощ вашия мир, мира на групата. Всичко което някога сте научили за мира и всеки момент, в който сте излъчвали мир, всяко решение, което сте взели за да обърнете гръб на дисхармонията, нека всички те се влеят в груповата светлина, фокусираща мира и хармонията.

Знай, че твоето присъствие, всяка единица енергия която дабавяш на всяко ниво на участие в мира е регистрирана и отбелязана. Твоето присъствие е почуствано и отбелязано от всички тези същности. Сега е отворен канал от тях към теб за да можеш да имаш силата да създаваш повече мир, повече хармония, повече вливане в твоя живот, за да бъдеш страхотен проводник за всички онези светлинни частици притеглящи дорото, което те понася по течението на синхронността. Не е необходимо да работиш много, само трябва да се отвориш за всички онези възможности които ти се предлагат във всеки момент -  като да набереш цветята от цветна поляна, която те обгражда отвсякъде.

Когато резонираш със светлината на мира и потока и хармонията огледай наоколо –като че ли всичките възможности в техния потенциал и тяхната изява са като поляна осеяна с цветя, прекрасни цветя, лотуси, започващи да се отварят под лъчите на слънцето.

Има едно цвете, което трябва да откъснеш ти, твоя обратен подарък, това цвете можеш да поставиш в сърцето си и то ще се разтвори като нова вибрация на мир в теб самия.

За сега ще кажа – добър д

Worldwide Meditation Information
3 Spring Festivals Worldwide Meditations
Festival of Love | Festival of Light | Festival of Goodwill
Worldwide Peace Meditation
Worldwide Meditation for Attracting New Opportunities
Meditation(s) for World Crises  
Message about Current Events