Browse
Celebration of Peace

The Worldwide Peace written meditation is also available in Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Japanese, Macedonian, Polish, Spanish, Turkish

Ülemaailmne rahumeditatsioon 31.12 to 01.01
Orin&DaBen

Meditatsioon toimub kõikjal üle kogu maailma viis minutit enne ja viis minutit pärast uue aasta saabumist. Mediteeritakse igal täistunnil, et õnnistada uue aasta tulekut kõikides ajavööndites. Kui teil on võimalik, ühinege viis minutit enne uue aasta saabumist (kohaliku aja järgi) kümneks minutiks miljonite inimestega, kes üle kogu maailma rahu eest mediteerivad.

Läbi aegade on teatud, et mõtted rahust, nagu ka inimkonna kollektiivne igatsus rahu järele, kutsuvad Maa suunas üht suurt ja võimast valgusolendit – Rahuvaimu. Viimase 25 aasta jooksul on Rahuvaim meile pidevalt lähenenud, olles kutsutud miljonite inimeste poolt, kes palvetavad maailmarahu eest.

Positiivse visiooni hoidmise tähtsusest

Mitte kunagi varem pole nii palju inimesi ühinenud palves ja keskendanud oma kollektiivset tahet armastusele, ühtsusele ja kõikide jaoks parema maailma loomisele. Isegi kui te ei näe oma palvete ja sisemise töö tulemusi, loovad nad siiski muutusi. Te valmistate ette teed parema tuleviku loomiseks iseendale, oma lastele ja tulevastele põlvkondadele.

Kui globaalsel tasandil leiavad aset häirivad sündmused, kasutage oma kujutlusvõimet, et kujustada positiivseid lahendusi. Selle asemel, et keskenduda sellele, kui halvasti kõik on, hoidke visiooni muutuste võimalikusest igas valdkonnas. Keelduge elamast hirmus ning energiseerimast negatiivseid stsenaariume – ärge mõelge neist, ärge kujutlege neid ega muretsege nende pärast. Iga kord, kui teie silme ette tuleb negatiivne pilt, asendage see positiivse nägemusega, mis toimiks kogu inimkonna jaoks.

Varem või hiljem muutub maailm stabiilsemaks ja turvalisemaks ning erinevad rahvad saavutavad omavahelistes suhetes suurema ühtsuse ja kooskõla. On raske öelda, kui kaua see aega võtab või kas see protsess on kerge või raske, sest elame vaba tahte planeedil. Kuid see arengusuund on paika pandud ning inimeste südamekeskused avanevad üha enam.

Te võite ka antud protsessi kiirendada ja aidata sel üleminekul toimuda lühema aja jooksul, kui teadvustate kõik oma piirangulised mõtted ja uskumused ning asendate need armastavamate, avatumate ja sallivamate tõekspidamistega.

Teie pühendumine armastuse väljendamisele on suurim kingitus, mida saate praegusel ajal maailmale anda. Armastage sealjuures ka iseennast, olge enda suhtes kaastundlikud ja kohelge end hästi, sest teiste armastamine algab võimest armastada iseennast.


Uusaastaöö rahumeditatsioon
Rahuvaimu kutsumine
Orin ja DaBen

 1. Umbes viis minutit enne keskööd leia endale mugava asend ja ole valmis sisenema rahulikku meditatiivsesse seisundisse. Sisse hingates kujusta, et hingad sisse valgust. Näe end valgusest täitumas. Seejärel saada valgust oma keha igasse piirkonda.
 2. Kutsu oma hinge ja näe end ümbritsetuna säravast valgusest. Sinu hing vastab alati su kutsele. Su hinge kiirgav valgus ja tema armastav kohalolek ühinevad su teadvusega, ükskõik kas oled sellest teadlik või mitte. Luba ka oma südamekeskusel armastusele avaneda. Su meel selgineb ning su tunded muutuvad üha rahulikumaks.
 3. Kujusta end valgust kiirgava päikesena. Oled täidetud valgusest, saanud läbipaistvaks anumaks lõputule valgusele.
 4. Tunneta nende miljonite valgustööliste hingi, kes koos sinuga mediteerivad. Vaatle oma sidet nende hingedega. Märka, kuidas te kõik koos loote imeilusa särava valguse, mis ümbritseb Maad. Maailm on muutumas säravaks ja valgust kiirgavaks – teie omavahelise koostöö tulemusel.
 5. Näe nüüd, et kõrgemates dimensioonides elavate valgustunute, ülestõusnud meistrite, teejuhtide, inglite ja õpetajate valgus ühineb teie valgusega, moodustades omavahel lõimuva valgusmustri, mis ümbritseb Maad ja hõlmab kõiki valgustöölisi.
 6. Pööra nüüd tähelepanu valgusele, mis tulvab valgustunutelt kõikidele valgustöölistele, k.a sinule. Täida end selle valgusega, samuti jõu, julguse, kaastunde ja rõõmuga, mida sulle samuti vahendatakse.
 7. Üks imeline ja võimas valgusolend on juba paljude aastate jooksul Maale lähenenud, olles kutsutud kõikide nende hingede poolt, kes soovivad rahu. See on Rahuvaim, mõõtmatu rahu kehastus. Kutsugem meiegi Rahuvaimu, seda suurt Rahuinglit, paludes tal laskuda ning õnnistada meid oma rahuga.
 8. Keskööl või millal iganes teile sobib, ühinege mõttes teiste ühismeditatsioonis osalejatega ning kutsuge Rahuvaimu, paludes sel suurel inglil puudutada kõikide inimeste südameid oma mõõtmatu rahuga. See valgusolend on kogetav kui reaalne kohalolek, kelle puudutus võib vallandada suuri muutusi. Tooni kas häälega või enese sees OM-i, olles veendunud, et Rahuvaim kuuleb sind ja vastab sulle.
 9. Koge, kuidas Rahuvaim, see võimas ingel, olles kuulnud inimkonna kutset, meie abistamisele keskendub. Tunneta selle ingli vastust, kui ta kõikide inimeste südameid puudutab. Ava end, et võtta seda energiat vastu ka oma südamekeskusesse. Hinga sügavalt sisse ja luba energial, mida see ingel edastab, ankurduda su olemuse kõikidele tasanditele.
 10. Luba sel suurel Rahuinglil puudutada kogu oma elu. Mõtiskle, kuidas võiksid tuua oma ellu rohkem rahu, et panustada seeläbi ka maailmarahu loomisesse.
 11. Ütle endale: „Väljendagu Rahuvaim end minu kaudu. Ma toon nüüd rahu ja harmoonia kõikidesse oma suhetesse. Ma levitan head tahet ja headust kõikjal, kuhu lähen. Ma jälgin oma mõtteid. Ma lasen lahti kohtumõistmise ja hinnangute andmise. Ma räägin teistest inimestest armastavalt. Ma räägin sõnu, mis väljendavad ning edastavad armastust ja valgust. Minust kiirgub rahu. Ma väärin elamist rahus ja harmoonias.”
 12. Kujutle, et oled särav nagu päike. Luba oma rahuigatsusel nii iseenda kui kogu inimkonna jaoks oma hiilgavat valgust väljapoole suunata. Kujutle, et sinust saab rahu ja head tahet kiirgav kese ka kõikide teiste jaoks.

Kujutle, kuidas ühined tuhandete inimestega üle kogu maailma, sel ajal kui kiirgad rahu:

 • oma perekonnale ja sõpradele;
 • kõigile neile, kes on valmis vastu võtma seda, mida sa edastad;
 • kõikidele valgustöölistele sellel planeedil;
 • kõikidele riigijuhtidele, et nad võiksid juhatada oma rahvaid rahu suunas;
 • kogu inimkonnale;
 • kõikidele taimedele, loomadele ja mineraalidele.

Lase lahti ka oma ootused, mis puututavad selle meditatsiooni tulemusi, sest need ei pruugi olla kohe ega vahetult kogetavad. Tea lihtsalt, et oled andnud olulise ja väärtusliku panuse, toetamaks kõige elava hüvangut.

Hoidkem alal kõrgeimat visiooni kogu inimkonna jaoks

Vali välja paar mõtet, mida soovid oma positiivse taotluse abil võimendada.
NB! Lisaks võid luua ka oma visioone ja neid energiseerida.
Inimesed teevad õigeid otsuseid, olles inspireeritud oma kõrgemate minade poolt, ning viivad need otsuseid ka oskuslikult ellu.
Inimeste mõtted on selged, tunded rahulikud ning nad on vaimselt ärksad.
Igaüks on kontaktis oma loovuse, jõu, julguse ja tarkusega.
Suureneb koostöö, meeskonnatöö ja jagamise tähtsus.
Inimkond kogeb armastust, uusi ideid ja suhteid hingetasandil.
Tuleviku suhtes ollakse lootusrikkad ja optimistlikud,
luuakse positiivseid visioone.
Inimesed teavad, et Universum on sõbralik ning toetab neid alati.
Inimesed usuvad küllusesse ning on võimelised seda ka oma ellu looma.Inimesed toetavad neid, kes vajavad abi ning on abi andmisel helded ja suuremeelsed.
Kriitilisus asendatakse mõistmise, armastuse ja koostööga.
Igast valgustöölisest saab valguse, lootuse, inspiratsiooni ja julguse allikas.Kõikjal üle kogu maailma äratavad inimesed oma valguskehasid.
Inimkond toimib kooskõlas Jumaliku Tahtega.
Inimkonna juhid valgustuvad.
Lahustuvad piirid inimeste, rahvaste ja rasside vahel.
Inimesed teavad, et nad on üks nii teiste inimeste, taimede, loomade kui mineraalidega.
Eraklusest kasvab kogukond, võõristusest sõprus, eraldatusest osadus.
Kõik inimesed on vabad järgima oma elu kõrgeimat eesmärki.
Inimesed saavad teadlikuks kogu inimkonna kõrgeimast eesmärgist.
Iga inimene avardab oma teadvust, saab kontakti oma hinge tõeliste visioonidega, viib kõik oma eluvaldkonnad uuele tasandile ning hakkab teostama hinge eesmärke, tegema oma elutööd.
Inimeste isiksustest saavad hingearmastuse, hingevalguse ja hingetahte vahendajad.
Kõik inimesed austavad Maad ning elavad Maa ja kõige elavaga harmoonias.
Kõrgem plaan inimkonna jaoks teostub kogu oma ilus ja täiuses.

Worldwide Meditation Information
3 Spring Festivals Worldwide Meditations
Festival of Love | Festival of Light | Festival of Goodwill
Worldwide Peace Meditation
Worldwide Meditation for Attracting New Opportunities
Meditation(s) for World Crises  
Message about Current Events