Browse
Celebration of Peace

Oslava Míru

The Worldwide Peace written meditation is also available in Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Japanese, Macedonian, Polish, Spanish, Turkish

Pripojte se k nám ve vnitrních rovinách k privolávání Ducha Míru,
aby pomohl lidstvu pri tvorení svetového míru.

v pátek 31. prosince od 23,55 hod
do soboty 1. ledna do 00,05 hod (Vašeho Casu)

NEBO

Meditujte o svetovém míru kdykoliv behem dnu
31. prosince a 1. ledna. 

Budeme meditovat s Orinem a DaBenem během dnů 31. prosince 2004 a 1. ledna 2005. Můžete se k nám kdykoliv připojit. Jestli můžete, spojíme se na pět minut před půlnocí a pět minut po půlnoci Vašeho času. Budeme se spojovat ve vnitřních rovinách se všemi ostatními, kteří meditují o světovém míru.
 
Nestárnoucí moudrost říká, že společné myšlenky a touhy lidstva po míru přivolávají blíže k zemi velkolepou bytost, Ducha míru. Duch míru se začal přibližovat v uplynulých 25 letech, přivolán milióny lidí, kteří se modlili za světový mír.
 
Dejte nám vědět, jestliže se k nám připojujete v meditaci a jestliže o nás chcete cokoliv vědět. Dejte nám vědět o vaší vizi světového míru, chcete-li. Sanaya a Duane skutečně čtou vaše komentáře. 

Meditace Oslavy Míru
Privolávání Ducha Míru
od Orina a DaBena

1.                Asi pět minut před půlnocí začněte upravováním držení vašeho těla až se cítí pohodlně a je připraveno setkat se se stavem míruplné meditace. Nadechujte se zatímco si představujete, jak si k sobě přitahujete světlo. Naplňte se světlem s každým nadechnutím. Pošlete světlo do každé části vašeho těla.
 
2.                Přivolejte si k sobě svoji duši a představujte si, jak vás obklopuje svým světlem. Vaše duše neustále odpovídá na vaše volání k ní. Zářící světlo a milující přítomnost vaší duše spojuje její vědomí s vaším, ať už si to uvědomujete nebo ne. Nechejte vaše srdeční centrum ať se rozšíří láskou, vaše mysl ať se zjasní a vaše emoce ať se zklidní a naplní mírem.
 
3.                Představte si svou duši jako zářivé slunce. Jste naplnění světlem, stáváte se průzračnou nádobou neohraničeného světla.
 
4.                Vnímejte milióny duší těch, kteří pracují se světlem a kteří s vámi meditují. Prohlédněte si vaše spojení s těmito lidmi a jejich dušemi. Všimněte si, že všichni tvoříte překrásné světlo, které obklopuje svět. Svět začíná zářit světlem vás všech, kteří spojujete své duše.
 
5.                Všimněte si na druhé straně duší Osvícených, Mistrů, Průvodců, Andělů a Učitelů připojujících se teď k vám, aby utvořili vzájemně propojený obrazec světla, který obklopuje svět a všechny pracující se světlem.
 
6.                Věnujte pozornost světlu, které proudí od Osvícených ke všem pracujícím se světlem, včetně vás. Naplňte se světlem, sílou, odvahou, soucitem a radostí, které jsou k vám vysílány.
 
7.                Zde je bytost, jejíž přítomnost se po léta k zemi přibližuje, přivolávaná dušemi hledajícími mír. Je to Duch míru, velice velkolepá bytost. V naší meditaci budeme společně volat k Duchu míru, Velkému Andělu míru, aby přišel a požehnal nás mírem.
 
8.                O půlnoci nebo kdykoliv můžete, spojte se s každým v meditaci a přivolávejte Ducha míru a proste Velkého Anděla míru, aby se mírem dotknul srdcí celého lidstva. Tento Duch je velice skutečná přítomnost, jejíž dotyk může vytvořit změny. Zněte uvnitř nebo navenek „aum“ (OM) s jistotou, že budete slyšeni a Duch míru vám odpoví.
 
9.                Zažívejte Ducha míru, tohoto velkého anděla, jak zaměřuje svoje vědomí na lidstvo, protože slyšel jeho volání. Pociťujte odezvu tohoto Anděla ve chvíli, kdy se dotýká srdcí všech lidí. Otevřete se přijímání této energie do vašeho srdečního centra. Hluboce se nadechněte a nechejte vstoupit energii tohoto Anděla do každé úrovně vaší bytosti.
 
10.           Nechejte tohoto Anděla míru, aby se dotknul vašeho života. Uvažujte o tom, jak můžete zažívat a tvořit více míru ve vašem vlastním životě, což přispívá k míru na světě.
 
11.           Řekněte si: „Ať se skrze mě vyjadřuje Duch míru. Vnáším teď mír a harmonii do svých vztahů. Rozšiřuji dobrou vůli a laskavost kamkoliv přicházím. Sleduji své myšlenky, opouštím odsouzení a kritiku. K druhým lidem mluvím milujícími slovy. Mluvím slovy, která rozšiřují lásku a světlo. Vyzařuji mír.“
 
12.           Vyobrazte si svou duši jako zářící slunce. Nechejte svou touhu po míru ve vašem vlastním životě a po míru pro lidstvo, aby řídila zářící světlo vaší duše vně vás. Představujte si jak se stáváte zářícím centrem míru a dobré vůle pro ostatní. 
 
 
Představujte si tisíce spojujících se lidí na světě, zatímco vyzařujete mír ke:
 
·        Svým přátelům a rodině
·        Všem těm, kteří jsou nejvíce vnímaví k vašemu vysílání
·        Všem na planetě pracujícím se světlem
·        Všem světovým vůdcům, aby mohli vést národy k míru
·        Celému lidstvu
·        Rostlinným, zvířecím a minerálním říším
 
Nepřipoutávejte se k jakýmkoliv výsledkům, protože nemusejí být měřitelné. Právě jste hodnotně a důležitě přispěli všemu životu. 

 Udržujme vizi pro lidstvo

Vyberte si jakoukoliv nebo více vizí, abyste ji naplnili energií svých pozitivních myšlenek:
(a tvořte také své vlastní vize)
 
Všichni lidé dělají správná rozhodnutí
inspirovaná jejich vyššími já, které obratně uskutečňují.
Lidé jsou myšlenkově jasní, pocitově klidní a duchovně
uvědomělí.
Všichni jsou v kontaktu
se svou tvořivostí, sílou, odvahou a moudrostí.
Existuje nebývalá míra
spolupráce, skupinové práce a sdílení.
Lidstvo zažívá rozlévající se
lásku, nové nápady a spojení duší.
Existuje naděje, optimismus a pozitivní vize budoucnosti.
Lidé vědí, že vesmír je přátelský
a neustále pro ně pracuje.
Lidé věří v hojnost
a jsou schopni ji tvořit ve svých životech.
Lidé jsou podporující k těm, kteří jsou potřební
a jsou štědří se svou pomocí a sdílením.
Kritika je nahrazena porozuměním, láskou a spoluprací.
Každý pracující se světlem se stává zářivým bodem
světla, naděje, inspirace a odvahy.
Všichni lidé probouzejí svá světelná těla.
Lidstvo je ve spojení s Božskou Energií.
Máme osvícené vedení
skrze všechny lidi v řídících pozicích.
Hranice mezi lidmi, národy a rasami se rozplývají
a rozeznáváme svou jednotu s každým a
a s rostlinnými, zvířecími a minerálními říšemi.
Odloučenost se mění v pospolitost, osamělost v přátelství,
oddělenost v celek.
Všichni lidé jsou svobodní, aby mohli následovat záměr své duše.
Všichni lidé rozšiřují své vědomí,
probouzejí vizi své duše
a rozvíjejí všechny formy ve svém životě, takže mohou
přesně uskutečňovat působení své duše.
Osobnosti lidí se stávají nástroji k uskutečňování
lásky jejich duše, světla a záměru.
Všichni lidé si váží země a žijí v harmonii s ní a s životem na ní.
Záměr lidstva vychází ve své vší kráse a dokonalosti.

Worldwide Meditation Information
3 Spring Festivals Worldwide Meditations
Festival of Love | Festival of Light | Festival of Goodwill
Worldwide Peace Meditation
Worldwide Meditation for Attracting New Opportunities
Meditation(s) for World Crises  
Message about Current Events